Marszruta na loty gołębi starych 2020

Koszowanie gołębi na punktach ma odbywać się zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego  nr 71 z dnia 6.05.2020r.

Za przestrzeganie powyrzszych zasad odpowiedzialni są Prezesi Sekcji ,nie przestrzeganie uchwały będzie skutkowało likwidacją punktu wkładań !

Copyright © 2014. All Rights Reserved.