Komunikat Zarządu Oddziału nr 1

W związku  z fatalną pogodą  Zarząd Oddziału podiął decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia sezonu lotów gołębi dorosłych 

z 25.04.2021 na 02.05. 2021 lot z miejscowości Gubin .

podział klatek na Sekcje w sezonie 2021:

Sekcja nr 1 - 35 szt.

sekcja nr 2- 21 szt.

Sekcja nr 3- 19 szt.

Sekcja nr 4 - 14 szt.

Sekcja nr 5 - 23 szt

Marszruta na loty gołębi starych 2020

Koszowanie gołębi na punktach ma odbywać się zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego  nr 71 z dnia 6.05.2020r.

Za przestrzeganie powyrzszych zasad odpowiedzialni są Prezesi Sekcji ,nie przestrzeganie uchwały będzie skutkowało likwidacją punktu wkładań !

Copyright © 2014. All Rights Reserved.