Lot nr 11 Zeven 3

Gołębie wypuszczone o godzinie 6:30 

Termin składania spisów gołębie młode

Spisy w formie papierowej dwie 50- ki oraz z całości 1 szt sekcje dostarczą do V-ce prezesa ds.lotowych w dniu 27,07. 2021r do godziny 20:00 termin ostateczny spisy po tym terminie nie będą przyjmowane . W formie elektronicznej pliki z kostki sekcje prześlą w dniu 28.07 2021 na email do godziny 19:00 termin ostateczny.

Zebranie sprawozdawcze Oddziału

W dniu 25.07.2021r odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie delegatów o godzinie 9:00 lub w póżniejszej godzinie jeżeli gołębie z lotu Bruksela będą wracały do domu w niedziele miejsce zebrania zostanie podane jak będzie zarezerwowana sala. Zebranie odbędzie się na świetlicy wiejskiej w Przedwojowie ( boisko sportowe).

lot nr 10 Drachten

Gołębie wypuszczone o godzinie 6:45

Lot nr 9 Genthin 3

Gołębie wypuszczone o godz.5:45 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.