Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Kamiennej Górze

lot nr 4 Seelow

Ze względu na złe warunki atmosferyczne lot decyzją większości został odwołany .

Copyright © 2014. All Rights Reserved.