Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Kamiennej Górze

Składanie wyników w kategoriach

W dniu 22.08 2017 r o godzinie 19-tej na PKS będą przyjmowane wyniki o mistrzostwo Oddziału  w kategoriach oraz do Okręgu o mistrzostwo Okręgu i MP,GMP, IM .

wyniki należy składać w dwóch osobnych kopertach osobno do Okręgu i do Oddziału.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.