Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Kamiennej Górze

Spisy gołębi starych 2020

Spisy Gołębi sekcje mają dostarczyć w dniu 03.04.2020 piątek w godzinach 18.00 - 20.00.

całość- 2 szt. , 50-ka GMP - 2 szt. 15-ka Derby - 2 szt . spisy potwierdzone przez lekarza weterynari  do kabiny na pierwszym locie

gołębie na spisie mają być spisane kolejno,spisy wykonane czytelnie,przypominam o czytelnych podpisach osób przyjmujących spisy

Druki spisów dostępne na naszej stronie

Copyright © 2014. All Rights Reserved.